Image One


Depolama ve İç Nakliye

Müşterilerinin talepleri ve beklentilerini en iyi contract lojistik çözüm yöntemleri ile destekler. Tedarik zinciri boyunca toplam operasyon maliyetlerinin azaltılmasını ve süreçlerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Müşteri operasyon süreçlerini en iyi şekilde yöneteceği depo yerleşke ve planlamasını yapar. Lojistik lokasyonları veya veya müşterileri depolarında tek müşterili veya paylaşımlı depolama organizasyonu dağıtım merkezi gibi çeşitli depolama hizmetleri üretilmektedir.

Genel Depolama

Geçici genel depolama çalışmalarında esas olan tekli veya çoklu ürün gamları stok takibi yapılmakta, stokların fiziksel olarak adreslendirilmesi ve hareketlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerde yer kullanımı ile maliyet avantajı yaratılmakta ürünlerin hızlı elleçlenebilir olması sağlanmaktadır. Stokların planlanması ve kontrolü ile daha hızlı ve hatasız stok yönetimi sunulmaktadır.
Stok mamul yönetiminde hedef stoğu tutulan envanterin doğruluğunu, izlenebilirliğini sağlamak, tarih kayıtlarını toplamak ve müşterilerimize doğru ve tam bilgi sunmaktır. Süreç boyunca değişik anlardaki hareketleri takip edilmekte, olabilecek stok eksikliği veya stok fazlalığı bilgileri eş zamanlı olarak raporlanmaktadır. Müşterilerimiz tarafından satış işlemi sonucunda yaratmış oldukları sipariş taleplerinin kabul edilmesi ile başlayan sipariş yönetimi süreci, sipariş taleplerinin stoklardan en doğru ve en hızlı bir şekilde toplanıp sevk edilmeye hazır hale getirilmesi ile son bulur. Siparişlerin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda bulundurulabilmesi için teknolojinin getirdiği tüm yenilikler kullanılmaktadır.

Dağıtım ve İç Nakliye Faaliyetleri

Ana merkez depolarından şube ve bayilere dağıtım tedarik zincirinin en son halkası olan sevkiyata hazır hale gelen malın müşteri ya da son kullanıcı adresine ulaştırılması. İstanbul ve ülke genelindeki tüm noktalara hızlı ve güvenli bir teslimat organizasyonu gerçekleştirilirken müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda esneklik ön planda tutulmaktadır. Parsiyel, birim bazlı ve komple araçlarla taşıma hizmetleri en uygun ve ekonomik yöntemlerle sunulmaktadır.